Vi väljer att inte definiera konstfilm. Det är ett omdiskuterat begrepp som även kan kallas experimentfilm, slow cinema, videokonst mm. Som arrangörer är vi intresserade av att visa film och rörliga bilder som utforskar gränslandet mellan konst och film.

Vad är berättande och konstfilm för dig? Låt oss veta!