Solna konstfilmsfestival 2019

Konstfilm, vernissage, seminarium och workshop

Njut av musik, konstfilm och spännande performance,
samt delta i utmanande seminarium och workshop.

Lördag 27 april

Start 18.00
FUCK IT METODEN!

Seminarium och workshop med konstnären och filmaren Salad Hilowle.
Gör istället för att tänka! Med mobilen som verktyg skapas filmen.
Låt intuitionen styra i ditt filmskapande och våga gå på känsla.

Workshop med efterföljande filmvisningar
på ett urval platser i Hagalunds arbetsplatsområde.
Programmet är en del av Kulturnatt Stockholm.

18.00-19.30
Vernissage av bildserien ”Vithet” av Isabella Gillborg.
Vem äger ens sanning? Går det att tillskriva sig själv sin egen sanning?
Hagalundsgatan 38

20.00-21.00
Verk ur den klassiska repertoaren för violin och piano i dialog med konstverk av Isabella Gillborg.
Hagalundsgatan 38

21.00-24.00
Konstfilmsvisning

FILMER >>

Söndag 28 april

Filmvisningar på samtliga platser i Hagalund.
Planerade miljöer är interiört och exteriört i Hagalunds arbetsplatsområde,
ett f d industriområde under omdaning, miljonprogramsområdet ”Blåkulla”
och snickarglädjens Gamla Hagalund
med Olle Olsson Hagalunds konstnärshem som samlingspunkt.

Olle Olsson Hagalund-museet

Olle Olsson Hagalund-museet och Solna Konstfilmfestival
bjuder in Filmform för ett specialprogram med konstfilm!

Programmet börjar kl 14 med en presentation av Filmforms arkiv
med Anna-Karin Larsson och visning av följande filmer ur arkivet:

Att leva är att darra av Dror Feiler & Gunilla Skjöld
2017, 2:40 min

Visning av Magdalena Dziurlikowska
2003, 8:30 min

Walk on a Stick and Cry av Peter Larsson
2014, 3:49 min

Amazeing Maze av Olle Hedman
1979, 5 min

En dag i staden av Pontus Hulten & Hans Nordenström
1956, 19 min

Solna Konstfilmfestival visar också filmer av Maria Clauss, Ulrika Sparre,
Sara Gohari och Sarah Eaglecrest. Dessa kommer rulla kontinuerligt under dagen.
Fri entré till allt på museet denna dag! Öppet kl 12-14.

Med reservation för ändringar.
Programmet uppdateras kontinuerligt.

Varmt välkommen!