Teknik, support och handledning

Behöver du låna utrustning eller få support och stöd i ditt filmprojekt, så kan du vända dig till oss. Utan krav på kunnande eller resurser tillhandahåller vi den teknik som krävs för att du ska kunna producera din film. Vi ger dig det stöd du behöver för att använda dig av professionell utrustning.

UnCUT – ung filmproduktion

UnCUT – ung filmproduktion (UnCUT) ger dig möjlighet att genomföra ditt filmprojekt helt utan kostnad. Genom oss får du tillgång till professionell filmteknik, redigeringsmöjligheter, support, handledning, utbildning och stöd. UnCUT förverkligar ungdomsdrivna projekt och ger unga filmskapare en möjlighet att utan krav på resultat få testa sina idéer och utveckla sitt kunnande.

UnCUT – ung filmproduktion ger förutsättningarna till ett kreativt filmskapande utan gränser, med plats för allas berättelser. Att utifrån bästa möjliga villkor få kunna säga eller visa det man vill med filmen som medium. Därför arbetar vi med målsättningen att alltid erbjuda utrustning och hjälp utifrån den nivå du själv befinner dig på. Oavsett förkunskaper. En förutsättning för detta är att tekniken inte ska sätta några gränser för skapandet, varför vi tillhandahåller såväl enklare kameror och videoredigering, som den mer avancerade filmutrustningen.

Verksamhet

UnCUT – ung filmproduktion riktar sig till dig som ung filmskapare från sexton år och uppåt.
Under 2016 stöttade UnCUT 171 ungdomsdrivna filmprojekt med drygt 1100 aktiva deltagare, varav 49% tjejer och 50% killar. Projekten involverar ofta fler ungdomar och många ungdomar återkommer eller stannar kvar i nya projekt, vilket inte syns i statistiken.

En unik verksamhet

Verksamheten är unik genom att den ger förutsättningarna för ett ungt, fritt och kreativt filmskapande utan gränser, med plats för allas berättelser.

Verksamheten är unik genom att den utan kostnad ger unga filmskapare förutsättning att få berätta sina historier utan krav på tidigare kunskap eller erfarenhet.

Verksamheten är unik genom arbetet med att minimera och ta bort de hinder som idag försvårar för många unga filmare att få genomföra sina projekt. Därigenom utmanas rådande arbetssätt och normer i filmbranschen och nya vägar till berättande och skapande växer fram.

UnCUT – ung filmproduktion

Gelbgjutarevägen 7
171 48 Solna
Telefon: 08-746 33 17
e-post: info@uncutfilm.se
Facebook: www.facebook.com/uncutfilm

Daniel Östborg daniel.ostborg@solna.se
Tomasz Berggren tomasz.berggren@solna.se


Kontakta UnCUT

Skicka oss din fundering eller fråga.

Du verkar inte ha fyllt i alla fält.

Skickar meddelande

Vänligen vänta en liten stund…

Meddelande skickat.

Tack för ditt meddelande!

Hämta den aktuella sidan på nytt.

Grafiskt material / loggor

Här kan du ladda ner UnCUT – ung filmproduktions logga till ditt filmprojekt.

Får du hjälp eller stöd av oss vill vi att du nämner oss i samband med din produktion. Namn och/eller logga i för- eller eftertexter till din produktion, samt i beskrivande text till produktionen. Nämns din produktion i en tryckt text (exempelvis i en festivalfolder) eller i samband med publicering på nätet (som till exempel YouTube eller Vimeo), vill vi att det ska stå ”Med stöd av UnCUT – ung filmproduktion.” och gärna en länk till vår hemsida – www.uncutfilm.se.

Kontakta oss gärna om du vill du ha loggan i något annat format.

Filer:

LOGGA – EPS

LOGGA – PNGLOGGA – JPG

Filemail logo

Ladda upp ditt material här


Glöm inte bort att skicka oss din färdiga film, samt möjliga bilder och annan dokumentation.

Har du problem med att ladda upp dina filer, så kan du prova att använda Filemail Desktop i stället. Ett litet program som bland annat hjälper dig som har instabil uppkoppling. Filemail Desktop (Windows, OS X, Linux…)