Workshop – Moving Murals

Video-mapping på muralmålningar

26 januari (uppstartsmöte)
29 januari – 1 februari (workshop)
PLATS: UnCUT – ung filmproduktion, Hagalund, Solna
Workshopen sker kvällstid 15.30-19.30
2 februari (invigning av verk 19.00)

Kursen erbjuder ett unikt tillfälle att arbeta med videoöverlagringar på en 12 meter bred husfasad med en 6 meter hög stencilmålning.

Ett gatumålning signerad Lapiztola och Performing Pictures uppfördes under november 2017 på baksidan av Gelbgjutarevägen 7 i Hagalund industriområde. Under dagtid fungerar verket som en stencilmålning i egen estetisk kraft. På kvällen, då mörkret faller, sätter en videoprojektion igång.

Genom s.k. ”video mapping” – dvs anpassade videoöverlagringar – levandegörs grafittimålningen och fasaden. Verket genomgår en förvandling från statisk bild till film. Bilderna ges en annan kontext samt möjliga narrativa element.

Robert Brečević, adjunkt på Kungl. Konsthögskolan och ansvarig för videoavdelningen, kommer att hålla i workshops i video mapping (anpassa videoprojektioner efter objekt och former) samt i övergångarna från stillbild till rörlig bild, deras möjliga narrativa och poetiska element. 

Under den officiella öppningen av verket den 2 februari bereds kursdeltagarna möjlighet att spela upp sina audiovisuella kompositioner live. Ett visningsarvode utgår till de filmare vars filmer visas.

Deltagare förväntas ta med egen laptop, Mac eller PC. Vi installerar programvaran vid första workshoptillfället.

Anmälan görs till UnCUT – ung filmproduktion senast 180119

Anmälan görs till: info@uncutfilm.se

UnCUT – ung filmproduktion

Gelbgjutarevägen 7
171 48 Solna

Telefon: 08-746 33 17
e-post: info@uncutfilm.se

Bakgrund

Lapiztola och Performing Pictures utforskade mötet mellan stencilbaserad gatukonst och video mapping under en improviserad proof-of-concept workshop på Museo Berber Jimenez i Mexiko under hösten 2016. Dokumentation av detta korta experiment kan ses på:
https://vimeo.com/160217624

Lapiztola är en Mexikos internationellt mest kända gatukonstkollektiv som under mer än 10 år uppfört verk i bland annat Mexiko, USA, England och Sverige. 
Performing Pictures består av Geska Brečević och Robert Brečević. 

Läs mer:
http://smartkreativstad.frsm.se/pilot/moving-murals-hagalund-2

OM PROJECTION MAPPING

Idag tar rörliga media allt mer plats inte bara i digitala kanaler –på skärmar på våra datorer, läsplattor och mobiltelefoner –utan även i stads-rummet. Staden genomsyras av rörlig bild på reklamtavlor, på museer, i teater- och musiksammanhang. I denna utveckling är den senaste stora trenden att anpassa videoprojektioner efter tredimensionella fysiska objekt, eller mappa dem mot redan existerande bilder. Det kallas videomapping eller projection mapping och skapar en sammansmält upplevelse där gränsen mellan vår fysiska verklighet och de medierade bilderna suddats ut. Ett teoretiskt uttryck för detta är augmented reality.

I en introducerande kurs/workshop som hålls på UnCUT lär Robert Brecevic ut de nödvändiga kunskaperna för att kunna arbeta fram och testa idéer för detta nya fält (som också kan kategoriseras som audiovisual performance eller installation). För att få en stabil grund att stå på, tar kursen utgångspunkt i ett mer traditionellt synsätt på rörlig grafik och video. Kursen startar på nybörjarnivå i videomapping med mjukvaror som VPT (Video Projection Tool) och Isadora av Troikatronix. Att arbeta med ett aktivt förhållande till ljud/musik är ett av fundamenten i kursen. Detta genom att inte bara klippa i takt, utan även söka djupare relationer mellan syn- och hörselintryck – att jobba med intermodala förhållanden. Kursen är således ett möte mellan estetik, teknik och teori med fokus på konstnärligt, kommunikativt och idéorienterat arbete.

–>